Влада Србије усвојила Предлог закона о попису становништва, одложен за октобар

Влада Србије усвојила је данас измене закона о попису становништва, домаћинства и станова 2021. године, јер ће се попис планиран у априлу, због епидемиолошке ситуације, одложити за период од 1. до 31. октобра, саопштено је после седнице Владе.

Влада Републике Србије на данашњој седници усвојила је Предлог закона о музејској делатности, који ће обезбедити системски приступ и уређење области заштите покретних културних добара – музејске грађе на свеобухватан и сврсисходан начин.

Стварањем законског оквира обезбедиће се потпуна заштита и очување музејске грађе, као покретних културних добара, што ће истовремено утицати и на развој свести о њеној важности као делу културног наслеђа.

На овај начин побољшаће се услови за рад музеја, како би се пуним капацитетом посветили заштити музејске грађе за коју су надлежни. Предвиђено је и пооштравање казнене политике која ће допринети заштити ових покретних културних добара. Предлогом закона јасно су дефинисане обавезе музеја, као и оснивача, регулисане су њихове централне и матичне функције, као и уређење територијалне надлежности у оквиру мреже музеја.

На седници је усвојен Предлог закона о изменама Закона о попису становништва, домаћинстава и станова 2021. године.

Услед епидемиолошке ситуације изазване заразном болешћу Covid – 19, попис који је требало да се спроведе у априлу ове године одлаже се за период од 1. до 31. октобра 2021. године.

Чланови владе усвојили су Уредбу о утврђивању Програма распореда и коришћења субвенција за подршку раду туристичким водичима и туристичким пратиоцима због потешкоћа у пословању проузрокованих епидемијом болести Covid – 19.

Уредба предвиђа бесповратну помоћ у висини од 30.900 динара лиценцираним туристичким водичима и пратиоцима, који до сада нису били обухваћени државним пакетима помоћи по другим основама.

Мером нису обухваћена она лица која су у радном односу, имајући у виду да ће им помоћ бити исплаћена у оквиру програма предвиђених за привредне субјекте.

Влада Србије донела је одлуку о проглашењу старе и ретке библиотечке грађе за културно добро од изузетног значаја.

Овом одлуком, 720 старих рукописних и штампаних књига насталих у периоду од 15. до 19. века, добило је највећу катогоризацију у погледу заштите.

На овај начин биће створени услови за њихову потпунију правну и техничку заштиту (конзервација, рестаурације, микрофилмовање), за даље проучавање и објављивање резултата тих истраживања, као и за приређивање фототипских издања највреднијих дела.

На данашњој седници усвојена је Уредба о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи.

Влада је издвојила 319.804.000 динара за реализацију Програма подршке унапређења развоја изразито недовољно развијених општина за 2021. годину.

Општи циљ Програма је подршка подстицању регионалног развоја на целој територији Србије, са посебним освртом на подстицање развоја недовољно развијених јединица локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу, чији је степен развијености испод 60 одсто.

Данас је усвојена Уредба о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis), која је сада у целости усклађена са европским правним тековинама, што је још један корак ка даљој хармонизацији, у складу са обавезама из Споразума о стабилизацији и придруживању.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email