Утопија, мит и историја код Пекића и Барнса

Објављене и књиге „Америчко политичко позориште” и „Читање поезије”

Филолошко-уметнички факултет из Крагујевца објавио је неколико студија, између осталих и „Америчко политичко позориште”  Љубице Васић, у којој се истражује превасходно критички дискурс који је пратио рат у Вијетнаму, проучаван од стране водећих америчких мислилаца на пољу друштвених наука. Књига се ослања на анализе Кристофера Бигзбија, најзначајнијег критичара савремене америчке драме, у циљу смештања поетике писаца Сема Шепарда и Дејвида Рејба у савремени драмски и политички тренутак Америке, као и на анализe неких других значајних теоретичара америчког позоришта који су писали о периоду за време и после рата у Вијетнаму.

С тим у вези, истиче ауторка, може се рећи да је током 60-их и 70-их година прошлог века америчко позориште било обавијено плаштом политике. Истражујући драмска дела двојице америчких драмских писаца Шепарда и Рејба, у књизи се указује на то да важан сегмент сложености драма из овог периода лежи у особеној снази когнитивне, емотивне и наративне компоненте драмског језика, који истовремено снажно утиче и на емоције и на мишљење, односно ставове оних који читају драме. Имајући то у виду, али и чињеницу да је глобализација омогућила снажну доминацију масовних медија (пре свега, филма и телевизије), који су постали важан фактор у односима глобалних снага, aнализа филма, са посебним нагласком на његову идеолошку инструментализацију, чинила се врло актуелном.

Џулијан Барнс (Фото: EPA/Marta Perez)

Ауторка указује да је Холивуд успоставио релативно стандардан образац за некритичку филмску индоктринацију спољнополитичких поступака. „Карактерише га избегавање ширег историјског контекста и сложенијих политичких порука, као и фокусирање на појединце, јасна и стереотипна подела на добре и лоше ликове, повлађивање друштвено прихватљивим шемама међуљудских односа, на пример односа доминантног – потчињеног. Кроз изучавање драмског стваралаштва у годинама након рата у Вијетнаму, често се постављало питање да ли је приказани политичко-идеолошки аспект Холивуда његова мање важна особеност или је можда политика у тој мери прожела продукцију највеће светске филмске индустрије, да се она не може тумачити и објашњавати ако се у виду нема иједан шири идеолошко-политички контекст”, пише Љубица Васић.

Објављена је и књига „Читање поезије” Малише Станојевића. Реч је о антологији сажетих студија, прилога, огледа и есеја о српској и светској књижевности, која обухвата један мањи део песништва од античких времена до савременог песничког израза. Текстовима „Контрапункт читања поезије”, „Три нијансе љубави и туге (Јесењин, Ахматова, Цветајева)” и „Имагинација девојке у поеми ’Мостарске кише’”, придружене су студије објављене у часописима. Књига се заснива на проучавању песничке књижевности, као и културолошких образаца наслеђа и традиције.

У књизи „Антропологија приче Борислава Пекића и Џулијана Барнса: утопија, мит, историја”, Јасмина Теодоровић је из прозног стваралаштва ових писаца за предмет анализе издвојила „Аргонаутику”, „Атлантиду” и „Нови Јерусалим” Пекића, односно „Историју света у 10 1⁄2 поглавља”, „Није то ништа страшно” и „Пулс” Барнса.

Разрадила је појмове утопије, мита и историје у оквиру теоријских позиција релевантних како за контекст у који су постављена дела Пекића и Барнса, тако и за разматрање приповедне активности у ширем смислу. Анализирано је и питање темпоралитета и конституисање приче кроз рефигурацију дела у његовом читању. Пекићева дела постављена су у шири контекст његове онтолошке философије космогоније и енергијализма. Дела Барнса, наводи ауторка, сагледана су у ширем смислу конституисања наративног идентитета приче, за разлику од досадашњих студија које су његово стваралаштво углавном читале у контексту савремених постмодернистичких теорија. Још један од циљева књиге, додаје, јесте да се укаже на идејно-тематску везу књижевног стваралаштва ових писаца и да се њихово дело постави у шире оквире приповедне активности која увек излази из оквира националне књижевности.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email