Променом Устава Србије се не мења преамбула за Косово и Метохију

Премијерка Ана Брнабић изјавила је данас да Предлог промене устава у области правосуђа предвиђа да ће судство бити независно и ефикасно и додала да је то један од основних захтева у области владавине права у оквиру европских интеграција, док је председник Скупштине Србије Ивица Дачић одбацио спекулације да ће се променом Устава мењати преамбула о Косову и Метохији.

Брнабић је на седници Одбора за уставна питања рекла да је Влада Србије 3. децембра 2020. године усвојила иницијативу за промену Устава у области правосуђа, наводећи да је то резултат рада претходне владе која је организовала јавну расправу по том питању.

Она је додала да је јавна расправа ишла у том правцу да правосуђе буде независно и ефикасно по мери свих грађана.

“Ово не радимо због европских интеграција већ зато што искрено верујемо у реформе и промене на начин да желимо да имамо и јавну управу по мери грађана, и динамичан економски раст, и раст плата и пензија, а када је реч о владавини права независно судство, и да грађани верују да ће правда бити за све иста”, рекла је Брнабић.

Према њеним речима, Србија је већ направила искораке у области владавине права, друштвеног дијалога и транспарентности.

Премијерка је истакла да се промена радила у координацији са Венецијанском комисијом која је дала одобрење на предложене амандмане Министарства правде.

“Након 18 месеци јавне расправе и два круга консултација имамо постигнут стандард, а то је сагласност Венецијанске комисије”, рекла је Брнабић.

Она је истакла да даљи процес треба да ради Народна скупштина и да се упућивањем Предлога за промену Устава рад Владе у вези са тим завршава.

Преддседник скупштине Ивица Дачић о променама

Дачић је подвукао да се преамбула о Косову и Метохији неће мењати, прецизирајући да се промене односе на област правосуђа, а да ће предложени амандмани Министарства правде бити предмет договора.

Он је навео да је Европска унија заинтресована да Србија промени Устав у области правосуђа, али је указао и да су нека струковна удружења против (адвокати), као и део опозиције која оспорава парламенту да уопште мења Устав.

“Веома нам је важан став Европске комисије и Европске уније и међународних и европских институција у смислу јасног одговора на питање – је л’ то то? Немојте да скупштина ради посао за који ћемо пред крај посла да неко каже да то ипак није то. Зато је важно да се још једном обаве консултације”, подвукао је председник парламента.

Дачић је навео да је промена Устава, односно читав поступак један од најважнијих надлежности Скупштине.

Он је најавио да Одбора за уставна питања чека велики посао с обзиром на то да треба да се обаве консултације са струковним и међународним организацијама.

Када је реч о процедури, Дачић каже да Одбор за уставна питања треба да утврди да ли је Предлог за промену Устава поднет у прописаном облику, да се након тога сазове посебна седница која разматра предлог.

Промена Устава, каже Дачић, мора да се усвоји двотрећинском већином од укупног броја посланика и објаснио да посланици могу да се усвоје предлог или не усвоје, али да текст овлашћеног предлагача не може да се мења.

Ако се предлог усвоји онда се расписује референдум, рекао је Дачић.

“Имајући у виду да уколико буду одржани ванредни парламентарни избори скупштина ће у одређеном тренутку морати да буде распуштена, а то значи да референдум није могуће одржати на дан одржавања избора”, објаснио је Дачић.

Дачић је поручио да је Влада Србије овлашћени предлагач за промену Устава, да ће Скупштина бити веома активан фактор, не само када је реч о променама Устава већ и по другим питањима.

Поповић представила предлог амандмана на Устав

Министарка правде Маја Поповић представила је данас најважнија решења у амандманима на Устав Србије које је припремило Министарство правде, после прибављања мишљења Венецијанске комисије и који чине саставни део предлога Владе за измену Устава.

Врховни касациони суд према предлогу амандмана, мења назив у некадашњи назив – Врховни суд Србије и представља највиши суд у земљи, који ће бити задужен да обезбеди једнаку примену права свих судова, путем судске праксе.

Према речима министарке, назив ВКС је сам по себи контрадикторан, јер постоје два модела у упоредном праву Врховног суда и Касационог суда.

Врховни суд одлучује о суштини спора и правознажно га решава и има реформаторска овлашћења, док модел ВКС има само овлашћења да поништи одлуку и врати је нижем суду. Променом назива у Врховни суд Србије јасно се указује на оснвну функцију д асуид поводом правног лека и одлучује у меритуму – суштини спора.

Овим аманаманима предвиђено је и да се промени начин избора и састава ВС С – убудуће ће уместо 11 чланова, имати 10 чланова од којих пет бира Народна скупштина након спроведеног конкурса из реда истакнутих правника 2/3 свих народних посланика.

Пет судија бирају њихове колеге, судије, навела је Поповић.

Ако, међутим, скупштина не изабере свих пет чланова у року, преостале чланове, како је предвиђено, после истека наредних 10 дана бира, између свих кандидата који испуњавају услове за избор, комисија коју чине председник Народне скупштине, председник Уставног суда, председник Врховног суда Србије, Врховни јавни тужилац Србије и Заштитник грађана, већином гласова.

Амандманима је предвиђено да се промени састав и начин избора Државног већа тужилаца који ће се убудуће звати Високи савет тужилаца.

Ово тело ће, према речима Поповић, чинити 10 чланова од којих четири заменика јавних тужилаца које бирају јавни тужиоци и заменици јавних тужилаца, четири истакнута правника које бира Народна скупштина, Врховни државни тужилац Србије и министар надлежан за правосуђе.

Републичко јавно тужилаштво, према предлогу, мења назив Врховно државно тужилаштво Србије, којим руководи Врховни јавни тужилац Србије. Њега на мандат од шест година, на предлог Високог савета тужилаца (који сада нови назив Државно веће тужилаца) после јавног конкурса, гласовима 3/5 свих народних посланика, у року од 20 дана од дана пријема предлога.

Предвиђена је сталност судијске функције од избора до пензије, чиме је укинут такозвани “пробни избор” на мандат од три године за судије и заменике тужилаца који се први пут бирају.

Пробни мандат је, како је подсетила, критиковала још Венецијанска комисија након усвајања Устава као и стручна јавност.

Судије ће и заменика ће према предлогу амандмана, убудуће бирати Високи савет судства (ВС С) и Високи савет тужилаца, уместо Народне скупштине.

У циљу веће професионализације судија и заменика јавних тужилаца који се први пут бирају на те функције предвиђено је да буду бирани само ако су завршили Правосудну академију, која треба да постане уставна категорија.

Неопходно је прецизирати и одредбе Устава о подели власти и друге, навела је Поповић.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email