Анкета ИПИС-а: 46% грађана Македоније сматра да се земља лошије бори са Ковид кризом од суседних земаља

Институт за политичка истраживања из Скопља (ИПИС) спровео је телефонско истраживање између 11. и 14. априла 2021. године на 1112 пунолетних испитаника у Републици Македонији.

У истраживању су грађани изнели своје ставове о питањима везаним за пандемију КОВИД 19.

Да би се уочила релевантност и непристрасност истраживања, створен је непристрасан и објективан упитник на основу којег је касније спроведено истраживање.

Истраживање је спроведено на случајном узорку који је стратификован ради очувања репрезентативности становништва у Републици Македонији.

Запажене су демографске специфичности становништва као што су полна структура, старосне групе, ниво образовања и етничка припадност, уз одговарајућу поделу испитаника према месту пребивалишта и регионалној заступљености, при чему је Скопље узета као посебна целина због
његове особености.

Истраживање је спроведено за потребе ИПИС-а, а финансирано је из сопствених средстава ИПИС-а.

Резултати ће бити објављени у два дела 17. и 18. априла 2021. Резултати из првог дела су у прилогу.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email