Чак 41,3% грађана има негативно мишљење о министру Филипчету, а чак 49,9% сматра да нема вакцина јер је влада неспособна!

Институт за политичка истраживања из Скопља (ИПИС) спровео је телефонско истраживање између 11. и 14. априла 2021. године на 1112 пунолетних испитаника у Републици Македонији.

У истраживању су грађани изнели своје ставове о питањима везаним за пандемију КОВИД19.

Да би се уочила релевантност и непристрасност истраживања, створен је непристрасан и објективан упитник на основу којег је касније спроведено истраживање.

Истраживање је спроведено на случајном узорку који је стратификован ради очувања репрезентативности становништва у Републици Македонији.

Запажене су демографске специфичности становништва као што су полна структура, старосне групе, ниво образовања и етничка припадност, уз одговарајућу поделу испитаника према месту пребивалишта и регионалној заступљености, при чему се Скопље узима као посебна целина због својих посебности.

Истраживање је спроведено за потребе ИПИС-а, а финансирано је из сопствених средстава ИПИС-а.

Као што смо јуче најавили, резултати ће бити објављени у два дела.

Резултати другог дела су у прилогу.

Извор: Курир.мк

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email