У Србији стране директне инвестиције до сада 3,18 милијарди евра

Прилив страних директних инвестиција (СДИ) у Србију достигао је ове године 3,18 милијарди евра до прве декаде новембра, изјавила је данас гувернер НБС Јоргованка Табаковић, наводећи да Централна банка процењује да ће до краја године вредност СДИ износити око 3,4 милијарде евра.

„Очекујемо да ће учешће текућег дефицита у БДП ове године износити око четири одсто, а у средњем року од четири до пет одсто, уз и даље пуну покривеност нето приливима страних директних инвестиција. Наглашавамо да смо пројекцију прилива СДИ за ову годину повећали на око 3,4 милијарде евра”, рекла је Табаковић на представљају новембарског извештаја о инфлацији, преноси Танјуг.

Каже да је прилив СДИ до сада надмашио целокупан прошлогодишњи прилив и да већ сада износи више од три милијарде евра од почетка године, као и да је подједнако важно и то да је више од 60 одсто ових инвестиција усмерено у разменљиве секторе.

То доприноси расту извозних капацитета домаће привреде и због чега, између осталог, пројектујемо и двоцифрени раст извоза роба и услуга у наредним годинама, истакла је гувернерка.

Када је у питању фискални биланс, наводи да је пројектовани дефицит од 4,9 одсто БДП ове године повољнији од првобитно очекиваног, као резултат бржег привредног раста и позитивних кретања на тржишту рада.

„У наредној години очекујемо његово даље смањење на три одсто, а у средњем року прелазак у суфицит и поред тога што ће знатан износ средстава и даље бити усмерен у инфраструктурне пројекте. На овај начин биће обезбеђена одржива опадајућа путања јавног дуга од наредне године и његово одржавање на нивоу испод критеријума из Мастрихта. Процена Министарства финансија је да ће крајем ове године јавни дуг износити око 58 одсто БДП”, рекла је Табаковић.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email