Привредни раст у Србији 7,5 одсто у 2021. години

Укупна економска активност у Србији у 2021. години, мерена реалним кретањем бруто домаћег производа, забележила је раст од 7,5 одсто у односу на 2020. годину.

Бруто инвестиције у основна средства у 2021. години показују реалан раст од 14,1 одсто, у поређењу са претходном годином. Пољопривредна производња остварила је у 2021. години пад од пет одсто, док је у истом периоду индустријска производња забележила раст од 6,3 одсто, а прерађивачка индустрија раст од 5,5 одсто.

Вредност изведених радова у грађевинарству у 2021. години бележи реални раст од 17,1 одсто, у односу на претходну годину.

Промет у трговини на мало остварио је реални раст од 9,8 одсто, док је промет у трговини на велико номинално већи за 22 одсто. Спољнотрговинска робна размена, у еврима, у 2021. години, у односу на 2020. показује раст извоза за 25,5 одсто и раст увоза за 24 одсто.

У оквиру сектора услуге смештаја и исхране у 2021. години процењен је реални раст угоститељства од 72,7 одсто, док је број ноћења туриста повећан за 29,7 одсто.

У 2021. години у односу на 2020. регистровано је повећање саобраћаја од 39,9 одсто, а телекомуникација од 2,9 одсто.

Према резултатима анкете о радној снази, у трећем кварталу 2021. године, стопа запослености износи 50 одсто, док је стопа незапослености 10,5 одсто.

Просечне зараде без пореза и доприноса у 2021. години, у односу на претходну годину, номинално су веће за 8,9 одсто, а реално за 4,6 одсто. Процењена годишња стопа инфлације износи 7,8 одсто, преноси Танјуг.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email