Млади у Србији више за Русију него за ЕУ

Mлади у Србији сматрају да би Србија приликом креирања спољне политике више требало да се ослања на Русију него на Европску унију, показују подаци Алтернативног извештаја о положају и потребама младих у Србији.

Аутори истраживања, Кровна организација младих у Србији (КОМС), напомиње да је важно истаћи да је проценат одговора оних који мисле да би Србија требало да се ослања на Русију у спољној политици порастао за више од 5 одсто, па је тако сада међу младима у Србији доминантно мишљење да би Србија требало највише да се у спољној политици ослања на Русију — 32,7 одсто.

На другом месту после Русије налази се ЕУ (21%), па САД (5%).

У КОМС-у наводе да је ово поглавље указало на вредности које негују млади у Србији.

Међу младима расте подршка ставовима да је Србији потребан лидер и јак вођа кога ће народ следити и више од половине младих има такав став. Такође, ово поглавље је указало на тенденцију пораста негативних ставова младих према ЕУ и европским интеграцијама Србије.

У истраживању се показало да су резултати у погледу ослањања на ЕУ опали у сразмери са опадањем подршке уласку Србије у ЕУ.

У поређењу са претходним годинама, настављен је тренд пада подршке уласку Србије у ЕУ, а ове године млади у Србији виде Русију као земљу у односу на коју би Србија
требало да креира спољну политику и на коју би требало да се ослања.

Уколико се упореде резултати са прошлогодишњим, види се да је број младих који подржава улазак у ЕУ опао за скоро 5 одсто:

Најновије истраживање које је спровела Кровна организација младих Србије (КОМС) показује да је чак 40 одсто младих против уласка Србије у ЕУ. За улазак у Унију је 38 одсто, док 22 одсто младих не зна. Уколико се упореде резултати са прошлогодишњим, види се да је број младих који подржава улазак у ЕУ — опао за скоро 5 одсто.

На питање каква им је прва реакција на појам Европске уније, одговори показују да је највећи број неутралних и равнодушних — 42 одсто, затим следи 35 одсто оних са негативним реакцијама и тек онда 23 одсто оних са позитивним.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email