Спољни дуг Македоније порастао на 8,3 млрд. евра

Бруто спољни дуг Македоније износио је 8,33 милијарде евра на крају другог тромесечја 2019. године, што чини 73,7 одсто бруто домаћег производа (БДП).

Македонска Народна банка објавила је да је македонски спољни дуг повећан у периоду април-јун за 117 милиона евра због раста приватног дуга, док јавни бележи смањење.

“Бруто спољна потраживања су у посматраном тромесечју износила 5,65 милијарди евра, или 50 процената БДП-а. Она су на кварталној основи, не рачунајући трансакције за управљање девизним резервама, увећана за 98 милиона евра, услед повећања приватних и јавних потраживања”, саопштила је централна банка.

Нето спољни дуг Македоније тако износи 2,67 милијарди евра, односно 23,7 процената БДП-а, и већи је за 21 милион евра у односу на крај првог квартала.

Дуг приватног сектора и даље има доминатно учешће у укупном нето дугу, са уделом од 58 одсто.

Извор: Танјуг/Б92

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email