Крајње је време да се почне са поштовањем закона и права мањина

У организацији Агенције за остваривање права заједница одржана је сесија – радионица националних НВО које су добиле подршку своијих пројеката на конкурсу за јачање демократије преко промоције и заштите права заједница, финансиране од стране Европске Уније, на тему заједничког деловања са циљем остваривања права заједница.


Учесници су искористили сесије да би изнели своја искуства у односу на имплементацију пројеката, за мапирање главних проблема у заједницама, као и за развијање заједничких пројекатних идеја којима би утицали на побољшање права заједница.
У разговору са Горданом Јовић-Стојковском, председницом Српске заједнице у Македонији, смо сазнали да су сесије биле врло успешне и да су конструктивним радом мапирани најважнији проблеми заједница који се и поред законских обавеза не испуњавају, а који се односе на остваривање права у образовању, финансирању, обезбеђивању просторних капацитета, запошљавању, култури и гласности-видљивости заједница у Македонији.
– Врло је значајно што смо као припадници различитих заједница сложни по питању сагласности за заједничко деловање како би наш глас допро до институција, тј. до оних који су дужни да својим деловањем обезбеде услове за права мањих заједница, што се системски избегава најразличитијим методама остављања тог питања за сутра, чиме се губе могућности остваривања основних права на очувању националног идентитета, а тиме се врши и асимилација, посебно код младих припадника заједница.
Сесије су потврдиле да су проблеми заједница врло слични и да неки од њих имају и елементе дискриминације, да се о тим проблемима у институцијама реално и не говори, а још мање се предузима било каква одговорност или активност у вези побољшања основних права заједница. На крају рада, није изостала примедба да је овај скуп, за разлику од свих претходних био врло успешан, можда због факта да у њему нису учествовали претставници институција.
– Договорили смо и заједничко деловање у оквиру овог пројекта, наиме, с циљем гласности и видљивости наших заједница, изабрали смо два пројекта који ће бити реализовани помоћу средстава што су преостала после Конкурса; Зборник књижевних радова књижевника који стварају на језицима заједница са преводом на македонски језик, а промоцијама и претстављањима овог избора отвориће се пут потенцирања основних потреба припадника заједница за очување језика и културе и остваривање права.
Други, још значајнији пројекат је реализација кампање помоћу видео материјала која има за циљ да алармира о горућим проблемима млађих припадника заједница. Снимљени видео материјал ће бити припремљен на језицима заједница, на македонском и енглеском, а сами припадници НВО сектора заједница ће својим залагањем утицати на видљивост овог материјала, који ће исто тако бити понуђен и нациналним ТВ кућама, па и шире – нагласила је Јовић-Стојковска.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email