АНКЕТА: Повећава се предност опозиције у односу на СДСМ

Институт за Политича Истраживања из Скопља (ИПИС) спровео је кратко истраживање у периоду између 2 и 6 Децембра 2019 на узорку од 1121 пунолетног испитаника на нивоу Републике Македоније.У истраживању грађани су изражавали своје ставове у вези њихове подршке политичким партијама.

Да би се запазила релевантност и непристрасност истраживања, био је креиран непристрасни и објективни упитник на основу којег касније је спроведена анкета.Истраживање је реализовано коришћењем случајног примерка који је био стратифициран да би се запазила репрезентативност становништва Републике Македоније. У њему су биле запажене демографске специфике становништва као и полова структура, старосна структура, степен образовања и етничка припадност, са одговарајућом подељеношћу испитаника према месту становања и регионалне заступљености, с тим што је Скопље узето као посебна целина због својих специфика.

У прилогу су резултати истраживања у односу рејтинга политичких партија, при чему је приказана генерална подршка политичким партијама упоређено са предхона два објављена истраживања, као и рејтинг код етничких Македонаца и Албанаца.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email