Основана Групација Одбрамбена индустрија Србије

Nikinci, 20. decembra 2018. - Ministar odbrane Aleksandar Vulin i nacelnik Generalstaba Vojske Srbije general-potpukovnik Milan Mojsilovic obisli su danas na poligonu "Nikinci" obuku pripadnika Vojske Srbije u rukovanju, koriscenju, upotrebi i osnovnom odrzavanju novog oklopnog borbenog vozila tockasa Lazar 3. FOTO TANJUG/ MINISTARSTVO ODBRANE/ JOVO MAMULA/ bg

Влада Србије основала је групацију Одбрамбена индустрија Србије, коју чине произвођачи наоружања и војне опреме чији је већински основни капитал државни или друштвени.

Групација почиње да ради у року од 15 дана од дана ступања на снагу Уредбе о групацији Одбрамбена индустрија Србије, а циљ њеног формирања је остваривање стратешких интереса Републике Србије у области производње наоружања и војне опреме.

Уредба је објављена у “Службеном гласнику” 31. децембра 2019. године, а ступа на снагу осмог дана од објављивања.

Како се наводи у уредби, укупан удео државног или друштвеног капитала код произвођача не може бити мањи од 51 одсто, а групацију чине правна лица која су носиоци одбрамбених и базичних технологија и који имају статус произвођача наоружања и војне опреме.

Прецизирано је да је државни капитал, у складу са Законом о производњи и промету наоружања и војне опреме, капитал Републике Србије, органа и организација и јавних предузећа које је основала Република Србија.

Правна лица, носиоци одбрамбених технологија чланови Групације су:

компанија “Прва искра – наменска производња” а.д. Барич, предузеће “Милан Благојевић – Наменска” а.д. Лучани, “Први партизан” а.д. Ужице, “Застава оружје” а.д. Крагујевац, компанија “Слобода” а.д. Чачак, холдинг корпорација “Крушик” а.д. Ваљево, “Прва петолетка наменска” а.д. Трстеник, “Телеоптик жироскопи” д.о.о. Земун, корпорација “Trayal” а.д. Крушевац, холдинг компанија памучни комбинат “Yumco” а.д. Врање, “Застава Терво” д.о.о. Крагујевац, “ФАП корпорација” а.д. Прибој, “Утва авио индустрија” д.о.о. Панчево, “Борбени сложени системи” д.о.о. Београд и “Белом” д.о.о. Београд.

Правна лица, носиоци базичних технологија чланови Групације су “ППТ ТМО” а.д. Трстеник, “Застава Ковачница” а.д. Крагујевац, “Ковачки центар” д.о.о. Ваљево и “Corun Holding” д.о.о. Ужице.

Списак правних лица, носиоца одбрамбених технологија и носиоца базичних технологија, института, јавних предузећа и других правних лица која су чланови Групације саставни је део Уредбе о групацији Одбрамбена индустрија Србије.

Групацији могу припадати и други произвођачи наоружања и војне опреме који испуњавају услове прописане Законом и код којих се утврди стратешки интерес у области производње наоружања и војне опреме.

Влада, како се наводи у Уредби, образује Савет за одбрамбену индустрију који управља Групацијом, а кога чине председник Савета, четири потпредседника Савета и остали чланови Савета.

Остали чланови Савета су председници надзорних одбора у правним лицима која припадају Групацији.

Председник Савета води и усмерава Савет, стара се о јединству одбрамбеног, привредног, спољнотрговинског и финансијског деловања Групације, усклађује рад чланова Савета, представља Савет и води седнице Савета које се сазивају два пута годишње и то до 31. марта, а након усвајања планова пословања за текућу годину и до 31. августа, а након усвајања финансијских извештаја за претходну годину.

Председник Савета може осталим члановима Савета давати упутства и посебна задужења, сходно програму и политици Владе у области производње и промета наоружања и војне опреме.

Влада решењем именује и разрешава чланове Савета, на предлог министарства надлежног за послове одбране.

Стратешки интерес Републике Србије има приоритет у остваривању пословног односа и повезивању чланова Групације.

Савет у сарадњи са Министарством спроводи активности на усмеравању и јачању пословног односа и повезивању чланова Групације.

Прецизирано је да се чланови Групације могу повезати међусобно или са другим домаћим или страним правним лицима у кластере у различитим областима производње наоружања и војне опреме ради остваривања заједничких интереса.

Финансирање улагања у технолошки развој чланова Групације, у складу са програмима развоја, обавља се преко Српске банке а.д. Београд, правног лица које врши услуге од значаја за одбрану Републике Србије из области финансијске делатности.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email