Србија дефинисала српски културни простор

Nagoricino staro crkva kumanovo biser milutinovih neimara Nikola Trklja

Српски културни простор који не подразумева само територију државе Србије, већ и простор на коме је српски народ током историје оставио трагове материјалне и нематеријалне културне баштине и самим тим се српски културни простор преклапа са другим просторимачетвртак, 13.02.2020. у 15:28

Влада Србије усвојила је данас Стратегију развоја културе до 2029. године са Акционим планом, а Министарство културе оцењује да је реч о основу за развој културе и великом искораку у нормирању те области у Србији.

Србија, иначе никад раније није имала такав стратешки документ, а овим који је предложен уређује се циљеве и приоритети у развоју културе.

Стратегијом се такође плански и систематски регулише јавни интерес у области културе и одређују стратешки приоритети развоја културе у наведеном десетогодишњем периоду.

Стратегија дефинише српско културно језгро и српски културни простор који не подразумева само територију државе Србије, већ и простор на коме је српски народ током историје оставио трагове материјалне и нематеријалне културне баштине и самим тим се српски културни простор преклапа са другим просторима.

Акциони план, као саставни део Стратегије, предвиђа начин остваривања постављених, јасних циљева, који обухватају: промишљену законодавну активност и одговорну кадровску политику, опредељеност за заштиту и неговање националне културе, заштиту културних права националних мањина и других осетљивих друштвених група и унапређење узајамног разумевања.

Такође, Акциони план подразумева широку доступност културе и равноправно учешће у културном животу, што подразумева развој културних потреба грађана, посебно деце и младих, нарочито путем медија заштиту и вредновање културног наслеђа као необновљиве и јединствене заоставштине.

Такође, то подразумева подстицање и промовисање уметничког стваралаштва као слободног израза људског духа, као и активно учешће у међународној културној размени и доприношење угледу земље у свету, те савремене моделе финансирања и схватање културе и као значајног привредног потенцијала, преноси Танјуг.

Министарство културе и информисања очекује да ће Стратегија у најскоријем року бити усвојена и у Скупштини Србије.

Извор: politika.rs

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email