Историјски пад: БДП Македоније минус 12.7%, извоз минус 32%

Према проценамаа Државног завода за статистику Македоније, стопа раста бруто домаћег производа (БДП) за други квартал 2020. године износи -12,7%.

У другом кварталу 2020. године забележен је раст у секторима А – Пољопривреда, шумарство и рибарство за 4,5%; Љ, М и Н – Јавна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање; Образовање; Активности у здравству и социјалној заштити за 2,2% и Ѕ – Информације и комуникације за 0,9%.

Финална потрошња домаћинстава, укључујући непрофитне институције које опслужују домаћинства, у другом кварталу 2020. номинално се смањила за 9,9%, а њено учешће у структури бруто домаћег производа износило је 70,6%.

У истом периоду извоз роба и услуга номинално је смањен за 32,0%, док је увоз роба и услуга номинално смањен за 30,2%.

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email