615 Компанија са капиталом из Србије послује у Македонији, друге по бројности у земљи

Извор: pari.com.mk

Укупно 5.367 компанија у Македонији има најмање једног страног власника, показује анализа Таргет Груп. Доминирају фирме са турским капиталом, а затим капитал суседних земаља, Србије, Бугарске и Грчке. Већина компанија са страним власништвом концентрисана је у Скопљу, односно близу 70%.

Већина страних компанија које послује у Македонији су из Турске. Турски капитал присутан је у четвртини компанија у страном власништву, односно 1.343 компаније у земљи имају најмање једног турског држављанина у својој власничкој структури.

Друга држава са највише компанија у земљи је Србија. Односно, око 11,5 одсто укупног броја предузећа са страним капиталом у власничкој структури има Србина. Или прецизно 615 компанија у земљи је са српским капиталом.

Бугарске компаније, према томе колико их послује у Македонији, одмах су иза српских. Односно, 11,2% од укупног броја страних компанија су са бугарским капиталом, или укупно 605 компанија које имају најмање једног бугарског држављанина у власничкој структури.

Са капиталом из суседне Грчке у Македонији постоји 469 предузећа, односно у укупном броју предузећа са страним власништвом грчки капитал има удео од 8,7 одсто. Са немачким капиталом у земљи је регистровано 306 предузећа, што је 5,7 одсто од укупног броја страних компанија у Македонији.

Следе компаније из Италије и са тзв.Косова које у укупном броју предузећа са страним капиталом у земљи имају удео од 5,5 и 5,3 одсто, док из Хрватске послује 232 предузећа што је 4,3 одсто предузећа са страним капиталом регистрованих у земљи, из Холандије је 220 компанија или 4,0%.

У македонској привреди послује и 207 компанија са капиталом из Албаније, што је 3,8% компанија са страним капиталом. Следе компаније са капиталом из Енглеске, односно 197 компанија из ове земље или 3,6% од укупног броја.

Предузећа у земљи која у власничкој структури имају амерички капитал чине укупно 191 или 3,5%, док је из Аустрије дошло 175 предузећа са аустријским капиталом, што је 3,2% предузећа са страним капиталом у земљи. Швајцарске компаније у укупном броју страних компанија у земљи чине 3% или 162 компаније.

У земљи постоји 89 предузећа са руским капиталом, што је 1,6% од укупног броја предузећа са страним капиталом, 81 компанија је из Белгије, 67 компанија из Аустралије, 58 компанија са капиталом из Индије, а из Израела 50. У земљи послује и 24 компаније из Емирата, 23 компаније из Египта, 17 компанија из Ирана и 12 компанија из Ирака.

11 компанија је из Панаме, затим три компаније са Бахама, пет компанија из Грузије, Доминика има две компаније, једна компанија је из Еквадора, Колумбије и Кувајта, Сан Марина, Сејшела, Судана, Банглдеша, Барбадоса и Боливије.

Близу 70% страних компанија концентрисано је у Скопљу

Скоро 70% компанија које имају страни капитал концентрисано је у Скопљу, или у главном граду има укупно 3.742 предузећа која имају страног држављанина у власничкој структури. Затим долази Тетово, где је смештено три одсто предузећа са страним капиталом. Следе Битољ и Ђевђелија, градови у којима је 2,5 одсто предузећа са страним капиталом.

Велепродаја је најатрактивнији сектор за стране инвеститоре у земљи

Већина компанија у страном власништву је из велетрговинског сектора, односно скоро једна трећина припада овој делатности. Тако је чак 1.530 компанија у сектору велепродаје је у страном власништву. Следи сектор стручне, научне и техничке делатности са 719 компанија у власништву странаца. У прерађивачкој индустрији чак 638 предузећа у власничкој структури има странца. То је близу 12 одсто од укупног броја компанија са страним капиталом у земљи. У грађевинском сектору постоји 440 компанија са страним капиталом, а 432 су из сектора информација и комуникација. Страни капитал има 255 предузећа у пољопривредном сектору, док у сектору административних и помоћних услужних делатности постоји 195 предузећа са страним капиталом. У сектору смештајних капацитета и услужних делатности послује 177 предузећа са страним капиталом, а у сектору осталих услужних делатности 175. Док су страни инвеститори у власничкој структури 123 предузећа из сектора снабдевања електричном енергијом.

Већина предузећа са страним капиталом су ДООЕЛ (Друштва са ограниченом одговорношћу једног лица), односно чак 2898, затим ДОО (Друштва са ограниченом одговорношћу два и више лица) 1893, док је АД (Деоничарских Друштва) само 8, док има 214 подружница. Остатак припада групи Остали, тј. 345, КД (Капитално Друшво) има седам, једна економска интересна заједница, а за једну компанију нема података.

Већина компанија са страним власништвом су микро компаније, односно чак 65,7 одсто, а само 2,5 одсто су велике компаније. Анализа Таргет Групе показује да је 3.528 компанија микро, 1.518 малих, док је 185 средњих и 136 великих предузећа.

Анализа података: Таргет Груп

Обрада А.Д. pari.com.mk

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

RSS
Follow by Email